Om Delgado
När jag var elva år såg jag en helaftonföreställning av en trollkarl på skolan, sedan var jag fast. Vid nästa lov fick jag en trollerilåda och jag övade in en serie nummer. Trots att mina bröder avslöjade de flesta hemligheterna kämpade jag vidare.

Jag kände hur hjärtat klappade extra hårt när jag hämtade ut de första paketen från trollerifirman Harries.

Några sommarlov tillbringade jag på vinden, där jag byggt upp en scen. Där övade och visade jag nya nummer för familjens gäster tills jag kände mig mogen att uppträda offentligt.

Debuten skedde i Glanshammars Bygdegård.

Svensk Magisk Cirkel

Jag trollade in i Örebro Magiska Cirkel som dess yngsta medlem 1961 och något år därefter i Svensk Magisk Cirkel. Jag uppträdde allt oftare och kallades Örebros egen trollkarl i lokaltidningen. Lite egen kanske jag var, för jag specialiserade mig på fingerfärdighetstrick till den grad att jag blev nordisk Mästare i Manipulation. Dessförinnan hade jag blivit svensk Mästare alla kategorier.
Opps


London

Under några månader bodde jag i London, trolleriets Mecka i Europa och besökte de många trolleributikerna, samt fick regi på min blivande specialakt. Den utvecklades till ett spanskt tema, med klädsel, musik, tempo och rekvisita i spansk stil. Med denna akt fick jag mina första internationella engagemang. Jag arbetade på nattklubbar mest i Turkiet och skaffade mig ovärderlig rutin. Jag har också haft stora TV-framträdanden med akten.

Duo Delgado

Den utökades sedan med en assistent och en större illusion och under 70-talet uppträdde vi på många stadshotell under namnet Duo Delgado. Jag har även fått framskjutna placeringar med akten i VM i trolleri, vilket ledde till engagemang på Europa Zauber Teater i Zürich. På grund av familjeskäl drog jag ner på mina utländska engagemang och gick in för "vanligt trolleri", vilket inte är så vanligt. Jag utbildade mig till ekonomilärare och ibland har jag använt min magiska talang för att väcka elevernas intresse. Yrket har lärt mig hantera ungdomar och presentera stoff på ett pedagogisk och trevligt sett, något som jag har stor nytta av även som trollkarl, speciellt när jag varit lärare i trolleriskolor.

50 år som trollkarl

Den kompetens jag tillägnat mig under mina snart 50 år som trollkarl är både bred och djup. Jag behärskar alla former av trolleri och är speciallist inom close-up och scentrolleri. Jag har också förmedlat cirkusartister flera år i egen regi (Scandinavian Circus Agency), vilket givit mig stor kunskap om showbiz i stort. Det påverkar mina uppträdanden, som präglas av humor, elegans, perfektion, fantasi, god stil och programuppbyggnad, allt ingredienser i en lyckad föreställning.

av Delgado